Cenník kurzov a služieb na osobný automobil

platný od 1.12.2016


Štandardný kurz skupina B  6-8 týždňov                         650.-€

Rýchlokurz skupina B  mesačný                                       750.-€

Rýchlokurz skupina B  3 týždňový                                   850.-€

Doškolovací kurz B                                                             300.-€

Kondičná jazda osobný automobil(náš žiak)                   20.-€/ 45 min

Kondičná jazda na skupinu N (nie je náš žiak)               25.-€/ 45 min

Balík kond.jázd (10hodín)                                                    200.-€

AplusB                                                                                      1050.-€

Preskúšanie z odbornej spôsobilosti                                 70.-€

 

Cenník kurzov a služieb na motocykel

platný od 1.12.2016


Skupina AM motocykle 50 cm3 do 45 km/h          300.-€

Skupina A1 motocykle 125 cm3                              450.-€

Skupina A2 motocykle 35 kW                                  500.-€

Skupina  A motocykle bez obmedzenia výkonu      500.-€

Kondičná jazda na skupinu A                                        25.-€

Osobitný výcvik skupinu A                                             300.-€

Osobitný výcvik os.automobil + príves                       300.-€

V cene kurzu je základná literatúra, písacie potreby, CD - testy a potreby. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Zb.. Kurzovné môže byť hradené vo forme splátok bez navýšenia do konca kurzu.

Najbližší kurz 
Kontaktné  informácie

Matice slovenskej 12
971 01 Prievidza
Tel: 0903 514 744
E-mail:
autoskolaturbopd@gmail.com

Odkazy na :