sa skladajú zo skúšky na autocvičisku. Autoškola, ktorá vykonáva výcvik na autotrenažéry musí aj tak pripraviť žiaka na autocvičisku a o tieto hodiny je ukrátený a chýbajú na konci kurzu. Praktický výcvik sa vykonáva len na vozidlách Audi A3. Výcvik sa vykonával na rôznych automobilových značkách, testovali sme aj iné vozidla, ale auta značky Audi patria medzi špičku medzi cvičnými vozidlami.

Praktický výcvik zahŕňa :

  • oboznámenie sa s vozidlom

  • autocvičisko

  • individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky

 
 

 

  • individuálne jazdy v mestskej premávke

  • praktická údržba

Po absolvovaní všetkých predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby sa žiak môže prihlásiť na skúšky .

 
 

Najbližší kurz 
Kontaktné  informácie

Matice slovenskej 12
971 01 Prievidza
Tel: 0903 514 744
E-mail:
autoskolaturbopd@gmail.com

Odkazy na :