P R I E V I D Z A

Matice slovenskej č. 12,

Prievidza

Nachádza sa približne sto metrov od námestia v obchodnom dome Rozvoj a pri fotoateliéri  Valovič na prvom poschodí. Nachádza sa tu učebňa teórie a kancelária.

 

N O V Á K Y

Gašpara Košťala č.181

Nováky

Budova Galantérie pri stanici.

 

H A N D L O V Á

Potočná ulica č. 66,

Handlová

Nachádza v blízkosti kultúrneho domu. Budova Agroproduktu, na druhom poschodí číslo dverí 212.

 

Najbližší kurz 
Kontaktné  informácie

Matice slovenskej 12
971 01 Prievidza
Tel: 0903 514 744
E-mail:
autoskolaturbopd@gmail.com

Odkazy na :