Teoretická príprava prebieha formou prednášok dvakrát týždenne, podľa možnosti  žiadateľov. Vyučuje sa za pomoci modernej audiovizuálnej techniky, výpočtovej techniky, internetu a multimediálneho dataprojektoru. V učebni sú výukové materiály a umožnený prístup ku všetkým cvičným testom. Osnova teoretickej prípravy obsahuje tieto časti :

  • pravidla cestnej premávky

  • náuka o konštrukcii a údržbe vozidla

  • teória vedenia vozidla

  • zásady bezpečnej jazdy

  • záverečné opakovanie

  • Otázky z konštrukcie osobného automobilu / sťahuj/

 

 
 

 

 

 

Kurz prvej pomoci.

  Od januára 2008 môžeš získať vodičský preukaz len vtedy, ak si absolvoval kurz prvej pomoci a zložil si skúšku s hodnotením prospel. Táto podmienka vyplýva z novely zákona o autoškolách, kde bola zahrnutá smernica EU. Vodič musí vedieť poskytnúť prvú pomoc pri dopravnej nehode. Neposkytnutie prvej pomoci sa klasifikuje ako trestný čin. Autoškola Turbo je držiteľom akreditácie MZ SR na poskytovanie kurzov prvej pomoci. Kurz je v rozsahu 3 hodiny teoretická časť a 5 hodín praktická časť. Po absolvovaní kurzu sa žiak prihlási na skúšku z poskytovania prvej pomoci a po jej absolvovaní dostane osvedčenie o absolvovaní kurzu. Osvedčenie platí na dobu neurčitú a platí aj pre následné rozširovanie vodičského preukazu. Cena kurzu je 20.-€.

 
 

Najbližší kurz 
Kontaktné  informácie

Matice slovenskej 12
971 01 Prievidza
Tel: 0903 514 744
E-mail:
autoskolaturbopd@gmail.com

Odkazy na :