Cenník kurzov a služieb na osobný automobil platný od 1.5.2021
 
Štandardný kurz skupina B 6-8 týždňov 750.-€
Rýchlokurz skupina B mesačný 850.-€
Rýchlokurz skupina B 3 týždňový  950.-€
Doškolovací kurz B 330.-€
Kondičná jazda osobný automobil(náš žiak) 22.-€/ 45 min
Kondičná jazda na skupinu B (nie je náš žiak) 27.-€/ 45 min
Balík kond.jázd (10 hodín) 250.-€
AplusB 1200.-€
Preskúšanie z odbornej spôsobilosti  80.-€
Cenník kurzov a služieb na motocykel platný od 1.6.2020
Skupina AM motocykle 50 cm3 do 45 km/h  340.-€
Skupina A1 motocykle 125 cm3  490.-€
Skupina A2 motocykle 35 kW  600.-€
Skupina A motocykle bez obmedzenia výkonu  600.-€
Kondičná jazda na skupinu A     25.-€
Osobitný výcvik skupinu A 300.-€
Osobitný výcvik os.automobil + príves 300.-€

 

 

 

V cene kurzu je základná literatúra, písacie potreby, CD – testy a potreby. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákonač.18/1996 Zb.. Kurzovné môže byť hradené vo forme splátok bez navýšenia do konca kurzu.