Cenník kurzov a služieb na osobný automobil platný od 10.5.2024

 

Štandardný kurz skupina B 6-8 týždňov 950.-€
Rýchlokurz skupina B mesačný 1290.-€
Rýchlokurz skupina B 3 týždňový 1390.-€
Doškolovací kurz B 400.-€
Kondičná jazda osobný automobil(náš žiak) 25.-€/ 45 min
Kondičná jazda na skupinu B (nie je náš žiak) 30.-€/ 45 min
Balík kond.jázd (10 hodín) 250.-€
AplusB 1550.-€
Preskúšanie z odbornej spôsobilosti  90.-€
Cenník kurzov a služieb na motocykel platný od 10.5.2024
Skupina AM motocykle 50 cm3 do 45 km/h  450.-€
Skupina A1 motocykle 125 cm3  690.-€
Skupina A2 motocykle 35 kW  790.-€
Skupina A motocykle bez obmedzenia výkonu  790.-€
Kondičná jazda na skupinu A     35.-€
Osobitný výcvik skupinu A 350.-€
Osobitný výcvik os.automobil + príves 400.-€

 

 

 

V cene kurzu je základná literatúra, písacie potreby, CD – testy a potreby. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákonač.18/1996 Zb.. Kurzovné môže byť hradené vo forme splátok bez navýšenia do konca kurzu.