Cenník kurzov a služieb na osobný automobil platný od 1.12.2016
Štandardný kurz skupina B 6-8 týždňov  650.-€
Rýchlokurz skupina B mesačný 750.-€
Rýchlokurz skupina B 3 týždňový  850.-€
Doškolovací kurz B 300.-€
Kondičná jazda osobný automobil(náš žiak) 20.-€/ 45 min
Kondičná jazda na skupinu N (nie je náš žiak) 25.-€/ 45 min
Balík kond.jázd (10 hodín) 200.-€
AplusB 1050.-€
Preskúšanie z odbornej spôsobilosti  70.-€
Cenník kurzov a služieb na motocykel platný od 1.12.2016
Skupina AM motocykle 50 cm3 do 45 km/h  300.-€
Skupina A1 motocykle 125 cm3 450.-€
Skupina A2 motocykle 35 kW  500.-€
Skupina A motocykle bez obmedzenia výkonu 500.-€
Kondičná jazda na skupinu A 25.-€
Osobitný výcvik skupinu A 300.-€
Osobitný výcvik os.automobil + príves 300.-€

 

 

 

V cene kurzu je základná literatúra, písacie potreby, CD – testy a potreby. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákonač.18/1996 Zb.. Kurzovné môže byť hradené vo forme splátok bez navýšenia do konca kurzu.