KDE

P R I E V I D Z A

Matice slovenskej č.12,Prievidza

Nachádza sa približne sto metrov od námestia v obchodnom dome Rozvoj a pri fotoateliéri Valovič na prvom poschodí. Nachádza sa tu učebňa teórie a kancelária.

N O V Á K Y

Gašpara Košťala č.181, Nováky

Budova Galantérie pri stanici.

H A N D L O V Á

Potočná ulica č. 66, Handlová

Nachádza v blízkosti kultúrneho domu. Budova Agroproduktu, na druhom poschodí číslo dverí 212.