TEORIA

 Teoretická príprava prebieha formou prednášok dvakrát týždenne, podľa možnosti žiadateľov. Vyučuje sa za pomoci modernej audiovizuálnej techniky, výpočtovej techniky, internetu a multimediálneho dataprojektoru. V učebni sú výukové materiály a umožnený prístup ku všetkým cvičným testom. Osnova teoretickej prípravy obsahuje tieto časti :

⇒pravidla cestnej premávky

⇒náuka o konštrukcii a údržbe vozidla

⇔teória vedenia vozidla

⇒zásady bezpečnej jazdy

⇒záverečné opakovanie

Otázky z konštrukcie osobného automobilu / sťahuj /

Kurz prvej pomoci.

Od januára 2008 môžeš získať vodičský preukaz len vtedy, ak si absolvoval kurz prvej pomoci a zložil si skúšku s hodnotením prospel. Táto podmienka vyplýva z novely zákona o autoškolách, kde bola zahrnutá smernica EU. Vodič musí vedieť poskytnúť prvú pomoc pri dopravnej nehode. Neposkytnutie prvej pomoci sa klasifikuje ako trestný čin. Autoškola Turbo je držiteľom akreditácie MZ SR na poskytovanie kurzov prvej pomoci. Kurz je v rozsahu 3 hodiny teoretická časť a 5 hodín praktická časť. Po absolvovaní kurzu sa žiak prihlási na skúšku z poskytovania prvej pomoci a po jej absolvovaní dostane osvedčenie o absolvovaní kurzu. Osvedčenie platí na dobu neurčitú a platí aj pre následné rozširovanie vodičského preukazu. Cena kurzu je 20.-€.